Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalarına Yönelik “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı” Açıldı! - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalarına Yönelik “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı” Açıldı! - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Yılı Özel Çağrısı” 29 Ekim 2023 tarihinde açılmıştır

Çağrı kapsamında sunulan proje önerilerinin Türkiye’nin toplumsal gelişimine, geleceğine, sürdürülebilir kalkınmasına, tarihine ve kültürüne odaklanan konuları kapsaması, Cumhuriyetin 100

Cumhuriyetin 100 tr

Proje önerilerinde konunun, çok disiplinli veya disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması önem arz etmektedir yılına özel katkı sunmayı amaçlaması ve geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ele alarak topluma fayda sağlayacak bilgileri ve önerileri ortaya koyması beklenmektedir Belirtilen süreler içerisinde proje başvuru onayının gerçekleştirilmesi ve e-imza sürecinin tamamlanması hususları önem arz etmektedir İklim değişikliğinden doğal afetlere karşı dirençliliğe, birey ve toplum düzeyinde yaşanan güçlüklerin çözümünden politika yapımına girdi sağlanmasına kadar birey ve toplum yaşamını etkileyen her boyutta çoklu bakış açılarının sunulması gerekli olmuş ve bu anlamda sosyal ve beşeri bilimlerin rolü daha da önemli hale gelmiştir

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız


Günümüzde giderek artan ve karmaşıklaşan sorunlar ve güçlükler karşısında sosyal ve beşeri bilim araştırmalarının önemi giderek artmaktadır gov yılına özel hazırlanan bu çağrı ile Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki 100 yıllık geçmişini anlamaya ve geleceğe yönelik önemli sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmaya odaklanan proje önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir

Çağrı kapsamında önerilecek projelerin odaklanabileceği konu başlıklarına aşağıda yer verilmiştir:

 • Eğitim Sistemi ve Politikaları
 • İktisadi Gelişim ve Dönüşüm
 • İş Dünyası ve Kurumsal Değişim
 • Siyaset ve Dış Politika
 • Göç ve Nüfus Politikaları
 • Kentleşme Politikaları ve Kentsel Yapı
 • Aile ve Toplum
 • Medya ve İletişim
 • Kültürel Dönüşüm ve Çeşitlilik
 • Dil, Tarih ve Kültürel Miras
 • Bilim ve Teknolojinin Gelişimi

Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin çevrim içi başvuruları için son tarih 25 Aralık 2023, söz konusu projelerin e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih ise 28 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir

Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100 Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda üstesinden gelinen güçlüklerin vermiş olduğu azim ve heyecanı, İkinci Türkiye Yüzyılına daha da coşkuyla taşıyarak tüm güçlüklerin üstesinden gelmeyi başaracağımıza ve her boyutuyla daha güçlü olacağımıza inancımız tamdır

 kaynak: tubitak yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla karşıladığımız bu özel yıl vesilesiyle, Cumhuriyetimizin tarihsel, kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik dinamiklerini anlamayı ve gelecek vizyonuna yeni perspektifler sunmayı amaçlayan araştırma projelerini desteklemek üzere; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, “Cumhuriyetimizin 100