ALMA, Karanlık Maddenin İnce Ölçekli Parmak İzini Ortaya Çıkardı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

ALMA, Karanlık Maddenin İnce Ölçekli Parmak İzini Ortaya Çıkardı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri


Araştırmacılar, büyük galaksilerden daha küçük ölçeklerdeki karanlık madde dağılımını tespit etmek için ALMA’yı kullandılar Makale şu tarihte yayınlanacaktır: Astrofizik Dergisi Bu durumda sıradan maddeye göre ışık hızından çok daha düşük bir hızla hareket eden karanlık madde parçacıklarına soğuk karanlık madde adı veriliyor

Notlar
 1. Soğuk karanlık madde
  Evren genişledikçe maddenin yoğunluğu azalacak ve böylece karanlık madde parçacıkları (ışığı göremeyen madde) artık diğer parçacıklarla karşılaşmayacak ve sıradan maddenin hareketinden farklı, bağımsız bir harekete sahip olacak

  Anahtar noktaları
  • Uluslararası bir proje olan dünyanın en büyük radyo dalgası interferometrelerinden biri olan ALMA ile gözlem Daha parlak turuncu renk, yüksek karanlık madde yoğunluğuna sahip bölgeleri, daha koyu turuncu renk ise düşük karanlık madde yoğunluğuna sahip bölgeleri gösterir Görüntünün ortasındaki nesne mercek galaksisini gösterir Bu etkinin (kütleçekimsel merceklenme) gözlemleri, karanlık maddenin nispeten büyük galaksiler ve galaksi kümeleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir, ancak daha küçük ölçeklerde nasıl dağıldığı bilinmemektedir 3847/1538-4357/aceb5f

   Bu çalışma, Japonya Bilimi Teşvik Derneği (No Bu nesnenin kırmızıya kayması (ışığın dalga boyundaki artışın orijinal dalga boyuna bölünmesi) z=2,639’dur

  ALMA Karanlık Madde Dağılımındaki Küçük Ölçekli Dalgalanmaları Tespit Ediyor

  Evrenin kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan görünmez madde olan karanlık maddenin, yıldız ve galaksi gibi yapıların oluşumunda önemli rol oynadığı düşünülüyor  uzay-2

  Karanlık maddede tespit edilen dalgalanmalar ALMA comprises 66 high-precision dish antennas of measuring either 12 meters across or 7 meters across and spread over distances of up to 16 kilometers Turuncu renk galaksiler arası uzaydaki karanlık maddeyi, soluk sarı renk ise mercek galaksisindeki karanlık maddeyi gösterir Nesne mercekli bir kuasardır,[3] MG J0414+0534[4] (bundan böyle “bu kuasar” olarak anılacaktır) Karanlık madde dalgalanmalarının 30 [2] Karanlık madde uzayda eşit bir şekilde dağılmayıp yığınlar halinde dağıldığı için, onun yer çekimi uzak ışık kaynaklarından gelen ışığın (radyo dalgaları dahil) yolunu biraz değiştirebilir

  Bu kuasar, ön plandaki galaksinin yerçekimsel mercekleme etkisi nedeniyle dörtlü bir görüntüye sahip gibi görünüyor

 2. Evrendeki yapı oluşumu
  Erken Evrende, yıldızların ve galaksilerin, karanlık maddenin yoğunluk dalgalanmalarının yerçekimsel büyümesi ve karanlık madde yığınlarının çektiği hidrojen ve helyumun toplanmasıyla oluştuğu düşünülüyor

  Çığır açan gözlemler, galaksi ölçeğinin altındaki karanlık madde dalgalanmalarını ortaya çıkarıyor, soğuk karanlık madde teorilerini doğruluyor ve Evrenin bileşimine dair yeni bilgiler sağlıyor 17H02868, 19K03937), Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi ALMA Ortak Bilimsel Araştırma Projesi 2018-07A, aynı ALMA JAPAN Araştırması’nın Bilimsel Araştırma Yardımları Hibesi tarafından desteklenmiştir Kozmolojik parametrelerdeki belirsizlik dikkate alınarak karşılık gelen mesafenin 11 milyar ışıkyılı olduğu varsayılmaktadır

  Şekil 1 Dolayısıyla bu araştırma, karanlık madde teorisinin doğrulanması ve onun gerçek doğasının aydınlatılması açısından önemli bir adımdır Fon NAOJ-ALMA-256 ve Tayvan MoST 103-2112-M-001-032-MY3, 106-2112-M-001-011, 107-2119-M-001-020, 107-2119-M-001- 020 Bu sonuç, karanlık madde kümelerinin yalnızca galaksilerin içinde (Şekil 2’de soluk sarı renk) değil, aynı zamanda galaksiler arası uzayda da (Şekil 2’de turuncu) bulunduğunu öngören soğuk karanlık maddenin teorik tahminiyle tutarlıdır

  Bu, uzak Evrendeki karanlık maddenin uzaysal dalgalanmalarının 30 Bu sonuç, soğuk karanlık maddenin[1] Büyük galaksilerden daha küçük ölçeklerde bile tercih edilir ve karanlık maddenin gerçek doğasını anlama yolunda önemli bir adımdır içinde Astrofizik Dergisi Beyaz ve mavi renkler, ALMA tarafından gözlemlenen yerçekimsel olarak merceklenen nesneleri temsil eder Bununla birlikte, bu görünen görüntülerin konumları ve şekilleri, yalnızca ön plandaki galaksinin kütleçekimsel merceklenme etkisinden hesaplananlardan farklıdır; bu da, karanlık maddenin büyük kütleli gökadalardan daha küçük ölçekler üzerindeki dağılımının kütleçekimsel merceklenme etkisinin iş başında olduğunu göstermektedir It is an international partnership between Europe, the United States, Japan, and the Republic of Chile The journal publishes articles on a wide range of topics, including the structure, dynamics, and evolution of the universe; the properties of stars, planets, and galaxies; and the nature of dark matter, dark energy, and the early universe

  Şekil 2: Yerçekimi mercek sistemi MG J0414+0534’ün kavramsal diyagramı 000 ışıkyılı altındaki ölçeklerde ilk tespiti

  Bu çalışmada bulunan karanlık madde yığınlarından kaynaklanan yerçekimsel merceklenme etkileri o kadar küçüktür ki, bunları tek başına tespit etmek son derece zordur Karanlık maddenin büyük galaksilerinkinden daha küçük ölçeklerdeki dağılımı hala bilinmiyor Hızının düşük olması nedeniyle Evrendeki büyük ölçekli yapıları silme yeteneği yoktur

 3. Evrendeki karanlık madde dalgalanmalarının 30 " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">ALMA), Şili Cumhuriyeti’nde bulunmaktadır
 4. Karanlık maddenin gerçek doğasını açıklamaya yönelik önemli bir adım 000 ışıkyılı ölçeğinde bile karanlık maddenin yoğunluğunda uzaysal dalgalanmalar olduğu bulundu
 5. Kuasar
  Kuasar, bir galaksinin son derece parlak ışık yayan merkezi kompakt bölgesidir Kompakt bölge ve çevresi radyo dalgaları yayan büyük miktarda toza sahiptir

  Bu araştırma, KT Inoue ve diğerleri tarafından “Lensed Quasar MG J0414+0534’e doğru 10 kpc ölçekli Mercekleme Gücü Spektrumlarının ALMA Ölçümü” başlıklı bir makalede sunulmuştur

Referans: Kaiki Taro Inoue, Takeo Minezaki, Satoki Matsushita ve Kouichiro Nakanishi tarafından yazılan “Lensed Quasar MG J0414+0534’e Doğru 10 kpc Ölçekli Mercekleme Gücü Spektrumlarının ALMA Ölçümü”, 7 Eylül 2023, Astrofizik Dergisi